Sikalastic Lam (614 +) - Компания Sika. Добавки в бетон